Winkelwagen

Positief beïnvloeden van de maatschappij als gezin

Leestijd: 4 minuten

Leven in een niet-Islamitisch land kan voor vele moslims een uitdaging vormen om vast te houden aan hun religie, normen en waarden. Sommige moslims vinden het lastig om op de voorgeschreven tijden op werk te bidden, geen handen te schudden met het andere geslacht, zich aan de Islamitische kledingvoorschriften te houden of niet deel te nemen aan religieuze vieringen op scholen. Hiervoor uitkomen kan de nodige spanning met zich meebrengen en is niet voor iedereen even makkelijk. Angst voor onbegrip, angst voor afwijzing of uitsluiting speelt een rol. In de media worden moslims vaak op een negatieve manier in beeld gebracht en het stereotiepe beeld van onderdrukte moslims komt vaak naar voren. Vaak wordt een sterk Islamitische identiteit als ongewenst beschouwd en worden we zelfs geassocieerd met terrorisme. De negatieve berichtgevingen zorgen voor stigmatisering en stereotyperingen, waardoor er een verkeerd beeld heerst over de Islam. Dit vraagt iets van weerbaarheid en draagkracht van de moslims. De vraag is hoe wij hier als moslims mee om kunnen gaan en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en veranderingen teweeg kunnen brengen.

Het is gemakkelijk om de media of de wereld om ons heen de schuld te geven van de problemen en uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd. Echter, echte verandering kan alleen plaatsvinden wanneer we ons bewust zijn van onze eigen rol. Het is belangrijk dat we kennis opdoen over de Islam en ons geloof blijven praktiseren, ondanks de uitdagingen. Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim [Sunan ibn Maadjah, Muqaddimah, 16, p. 81. Vol. 1, 224, Daar lhyaa al Kitaab al ‘Arabiyyah]. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons ook erkenning gegeven voor het feit dat het lastig kan zijn om vast te houden aan onze religie. De profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Er zal voor de mensen een tijd komen waarin degene die geduldig vasthoudt aan zijn geloof als degene is die vasthoudt aan een hete kool [Djaami’ at-Tirmidhi, p. 508, 2260, Daar al Lubnaan al Haditha]. 

Het vergt moed en doorzettingsvermogen om tegen de stroom in te gaan. Wij hebben het recht om te staan voor wat we geloven, maar vaak worden we toch beïnvloed door de mening van anderen in het Westen. Op dit soort momenten vergeten we dat niemands mening belangrijker is dan de mening van onze Schepper. We vergeten dat we door tegen de stroom in te gaan en onze visie uit te dragen nieuwe mogelijkheden kunnen creëren en veranderingen teweeg kunnen brengen. Of het nu gaat om het bestrijden van onrechtvaardigheid, het beschermen van het milieu of het bevorderen van gelijkheid, jouw individuele acties kunnen een enorme impact hebben en de wereld een betere plek maken!

Het begint allemaal met bewustwording. We moeten ons bewust zijn van de impact die onze acties hebben op anderen en op de wereld om ons heen. Dit betekent niet alleen dat we ons bewust moeten zijn van de negatieve impact die onze acties kunnen hebben, maar ook van de positieve impact die we kunnen hebben wanneer we ons inzetten voor een betere samenleving en daarmee een betere wereld. De volgende stap is de bereidheid om actie te ondernemen. We moeten ook de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden en ons gedrag. Dit betekent dat we soms uit onze comfortzone moeten stappen en ons moeten inzetten voor verandering, zelfs als dat betekent dat we tegen de stroom in moeten zwemmen!

Verandering begint dus bij onszelf, bij ons eigen bewustzijn en onze bereidheid om actie te ondernemen. Iedereen heeft de mogelijkheid om verandering teweeg te brengen in de maatschappij, ongeacht hoe groot of klein die verandering is. Een vriendelijk woord, een glimlach naar iemand, of het oprapen van zwerfafval van de straat kan allemaal bijdragen aan een positieve verandering in de wereld. Dit zijn ook activiteiten die al vroeg in de opvoeding samen met het kind uitgevoerd kunnen worden door bijvoorbeeld samen vuil te ruimen en eens in de zoveel tijd speelgoed uit te zoeken en weg te geven aan de minderbedeelden.

Onze geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt [Sahieh Muslim, Vol. 2, p. 473, 144, Daar al Kutub al ‘Ilmiyyah]’’. We vergeten dat de kleinste daden van vriendelijkheid een zeer grote impact kunnen hebben op iemands dag of zelfs leven. Het kan iemand aanmoedigen om ook iets goeds te doen voor anderen, en zo kan een positieve cyclus van verandering worden teweeggebracht.

Wij dienen als moslims ook te streven naar meer begrip en respect voor de Islam. Door openlijk te communiceren over onze beweegredenen en door voorbeeldgedrag te tonen, kunnen misverstanden worden voorkomen en kan worden bijgedragen aan meer tolerantie en acceptatie in de samenleving. Het is een proces dat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, maar iets dat we kunnen opbouwen door dagelijks bewust te zijn van onze impact en ons in te zetten voor positieve verandering.

Kortom, verandering begint bij jezelf! Iedereen heeft de mogelijkheid om verandering teweeg te brengen, zelfs de kleinste daden van vriendelijkheid kan een grote impact hebben op de maatschappij!

Daarnaast dienen we standvastig te blijven in onze religieuze overtuigingen en normen en waarden, en niet te veel rekening te houden met wat anderen van ons vinden. Als we trouw blijven aan onze Islamitische overtuigingen, zullen er vanzelf wegen worden geopend om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden