Winkelwagen

Natuurrampen uitleggen aan kinderen

Leestijd: 4 minuten

Natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, tornado’s en aardverschuivingen kunnen angstaanjagend en verwarrend zijn voor kinderen. Het is belangrijk voor ouders om hun kinderen te helpen begrijpen wat natuurrampen zijn, waarom ze ontstaan en hoe ze ermee om kunnen gaan. Als moslimouders is het nog belangrijker om dit te bespreken, omdat het voor kinderen moeilijk kan zijn om te begrijpen waarom Allah toestaat dat ze plaatsvinden. In dit artikelreeks bespreken we acht tips over hoe moslimouders deze uitdaging kunnen aanpakken.

De vraag waarom Allah natuurrampen toestaat, is een diepgaande, complexe en emotionele kwestie die vele gelovigen uit verschillende religies bezighoudt. Wij weten dat Allah de Alwetende en de Almachtige is en dat alles volgens zijn Wil gebeurt. Wij weten dat Allah de Schepper is en alles heeft geschapen. Dit betekent dat natuurrampen en lijden als gevolg hiervan, net als andere gebeurtenissen in ons leven, onderdeel zijn van Zijn plan. En dit betekent ook dat Hij alles onder controle heeft en dat er een reden is voor alles wat gebeurt, ook voor natuurrampen.

Beperkte kennis en wijsheid: Allah heeft de mens een beperkte hoeveelheid kennis en wijsheid gegeven waarmee wij de wereld proberen te begrijpen. Hierdoor kunnen wij soms de redenen en wijsheden voor bepaalde gebeurtenissen niet inzien. Dit heeft te maken met een tekortkoming vanuit ons en niet vanuit Allah. Het is belangrijk om kinderen te laten weten dat ondanks deze rampen, Allah de macht heeft om alles in stand te houden en te beheersen. Leg uit dat natuurrampen plaatsvinden, omdat Allah hen toestaat, dat wij de wijsheden ervan soms niet inzien, maar dat we ons vertrouwen moeten stellen in Zijn plan.

Beproevingen: Natuurrampen en lijden zijn een beproeving voor de mensheid, voor zowel de slachtoffers als degenen die niet direct getroffen zijn. Wij weten dat het leven op aarde een test is en dat Allah ons middels deze beproevingen uitdaagt om dichterbij tot Hem te komen, te groeien in ons geloofsovertuiging, berouw te tonen voor onze zonden en onszelf te verbeteren. Door deze beproevingen als slachtoffers te doorstaan, kunnen we onze geestelijke en emotionele kracht versterken en sterker worden in ons geloof. In tijden van beproevingen kunnen mensen zich meer bewust worden van hun afhankelijkheid van Allah en hun spirituele nood. Veel mensen vinden troost en betekenis in tijden van lijden en richten zich meer naar Allah. Dit kan hen helpen bij het vinden van kracht en hoop, versterkt hun band met Allah en brengt hen dichter bij Hem. Het is ook een beproeving voor degenen die niet direct erdoor zijn getroffen. Het is aan deze mensen die door Allah gezegend zijn met geld, materiaal en gezondheid om binnen hun capaciteit de slachtoffers te helpen. Beproevingen kunnen dus ons allemaal dichter bij Allah brengen. 

Kleine of grote tragedie: Het kan zijn dat Allah een gebeurtenis laat plaatsvinden om een grotere en ernstigere gebeurtenis af te wenden. Dit is ook terug te zien in alle drie de verhalen van surah Al Kahf die over profeet Musa (‘alayhi salam) gaan. Een voorbeeld hiervan is dat Khidr een gat maakte in de boot van de arme mensen. Op dat moment was Musa (‘alayhi salam) erg verbaasd, maar toen Khidr hem vertelde dat een tirannieke koning opzoek was naar boten om af te pakken, begreep hij waarom Khidr een gat erin had gemaakt. Hij had dat gedaan zodat de boot een tekortkoming zou hebben, waardoor de boot niet afgepakt en de mensen niet vermoord zouden worden. 

Kwetsbaarheid, nederigheid en dankbaarheid: Natuurrampen herinneren ons eraan hoe kwetsbaar wij zijn en dat het leven op aarde slechts tijdelijk is. Ze maken ons hierdoor nederig richting Allah, aangezien wij hierdoor beseffen dat wij geen macht hebben en Allah macht van Allah is. En maken ons dankbaar voor onze levens en bezittingen. Deze natuurrampen dienen dus als een waarschuwing voor ons om ons te concentreren op wat echt belangrijk is in het leven, zoals onze band met Allah en onze naasten en om ons te richten op het Hiernamaals in plaats van onze materiële bezittingen en verlangens.

Natuurwetten: Het is belangrijk om te begrijpen dat Allah Alwetend en Almachtig is. Hij heeft de natuur geschapen met wetten en krachten die Hij in stand houdt en die uitgevoerd worden volgens Zijn wil. Dit betekent dat natuurrampen een uitdrukking zijn van deze wetten en krachten die Allah heeft geschapen en die werken volgens Zijn plan. Soms leiden deze wetten tot lijden, zoals bijvoorbeeld ziekte of de dood.

Onderwijs hen hoe ze zich kunnen voorbereiden: Vakanties naar gebieden die vaker getroffen zijn door natuurrampen kunnen verontrustend zijn voor kinderen. Stel je kinderen gerust door hen te laten weten dat je er voor hen bent, ongeacht wat er gebeurt. En leg hen uit dat we niet bang hoeven te zijn dat natuurrampen zich voor zullen doen, maar dat het wel belangrijk is om erop voorbereid te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een nooddoos samen te stellen en uit te leggen hoe ze moeten handelen in geval van nood. 

Onderdeel van het leven: Natuurrampen zijn een onderdeel van het leven en we moeten ons erop voorbereiden. Hoewel we ons kunnen voorbereiden en proberen de gevolgen te beperken, kunnen we natuurrampen niet voorkomen. Het is belangrijk om ons vertrouwen te stellen in Allah en te beseffen dat alles wat gebeurt, volgens Zijn wil is.

Benadruk het belang van medeleven: Natuurrampen zijn een gelegenheid om medeleven, barmhartigheid en solidariteit te tonen met de mensen die getroffen zijn door hen te helpen in hun tijden van nood. Hierdoor kun je jouw kinderen saamhorigheid en compassie leren en hen aanmoedigen om zich betrokken te voelen bij anderen die in nood zijn.

Tot slot is het belangrijk om te begrijpen dat beproevingen tijdelijk zijn en dat er hoop is op een eeuwig leven in het Paradijs zonder beproevingen. Hierdoor krijgt het lijden op aarde een grotere betekenis en krijgt het perspectief van een eeuwig leven zonder lijden.

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden