Winkelwagen

Moslimkinderen en de Week van de Lentekriebels

Leestijd: 4 minuten

De week van de lentekriebels is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland, dat plaatsvindt in de derde week van maart. Gedurende de week dient men extra aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele gezondheid bij kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Het doel van de week is om op een speelse en interactieve wijze kinderen en jongeren van meer informatie te voorzien aangaande seksualiteit. Door de wijze waarop het wordt gepromoot is het inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk moment in het onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid.

Dit klinkt allemaal erg goed! Kinderen moeten al vroeg leren omgaan met onderwerpen aangaande seksualiteit zoals, zoals grenzen stellen, weerbaarheid en omgaan met verliefdheid. Expliciete onderwerpen die voor kleine kinderen nog niet van belang zijn kunnen beter pas in groep 8 behandeld worden. Veel ouders hopen dat scholen hun kinderen kunnen onderwijzen over seksualiteit. Ze geloven dat school op een neutrale wijze hun kinderen zal informeren hierover. De realiteit is dat er geen neutraliteit bestaat als het gaat om seksualiteit. De mening van een persoon over seksualiteit is gebonden aan zijn religie, geaardheid en normen en waarden, waardoor het altijd subjectief is. 

Veel van de informatie die gedurende deze week gedoceerd wordt op reguliere scholen gaat tegen de Islamitische ideologie en wetgeving in. Dit heeft er mee te maken dat het initiatief van de week van de lentekriebels afkomstig is van een bedrijf genaamd Rutgers. Dit is een door de overheid gesubsidieerde kenniscentrum gespecialiseerd in seksualiteit. Rutgers heeft een eigen lesmethode ontwikkeld die op veel scholen wordt gebruikt (op de meeste Islamitische en christelijke scholen na) en naadloos aansluit bij de seksuele immoraliteit die er vandaag de dag heerst in de maatschappij. Bij deze lesmethode ligt de nadruk op het bevredigen van de lusten en hoe je dit op een “veilige” wijze middels anticonceptiemiddelen kunt doen. Veel scholen kiezen ervoor om gedurende deze week de gehele lesmethode van Rutgers te doceren en andere doen het verspreid over het jaar heen. Binnen deze lesmethode krijgen kinderen vanaf groep 2 al in details uitgelegd wat geslachtsgemeenschap inhoudt en dat gezinnen met twee papa’s of twee mama’s normaal zijn. In latere leerjaren wordt verliefdheid richting hetzelfde geslacht nog meer genormaliseerd, alsook het veranderen van gender (transgender) en seks hebben wanneer je je er klaar voor voelt etc. Dit wordt middels vele activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en expliciete afbeeldingen gedaan. De lijst met bezwaren is nog lang, maar het is overduidelijk dat veel punten waar wij als moslims op seksueel vlak morele bezwaren tegen hebben, op reguliere scholen aan (kleine) kinderen wordt gedoceerd. Vervolgens vragen wij ons als maatschappij af hoe het komt dat de kinderen vandaag de dag al op zeer jonge leeftijd (te) veel over seksualiteit weten terwijl het de volwassenen zelf zijn die hiertoe hebben geleid. 

Vele reguliere scholen lijken gebruikt te worden als spreekbuizen van verschillende lobbypartijen, waaronder de lhbt-beweging. Er wordt strijd gevoerd om de harten en gedachten van kinderen over te nemen en onder de regenboogvlag te krijgen. Richting de kinderen wordt er gepropagandeerd dat homofilie normaal en natuurlijk is en dat een ieder zijn eigen gender kan vaststellen. Voor jongeren wordt het niet alleen genormaliseerd, maar ze worden ook aangemoedigd om te overpeinzen of ze wellicht homo of transgender zijn. Vooral gedurende de puberteit zijn jongeren al erg onzeker over hun lichaam, gieren hormonen door hen heen en hebben ze het moeilijk. Precies gedurende deze kwetsbare momenten lijken deze activisten hen te proberen te overtuigen dat ze homo of transgender zijn, omdat bijvoorbeeld hun gedrag niet mannelijk of vrouwelijk genoeg is. Sommige scholen helpen kinderen zonder overleg met de ouders om uit de kast te komen en hun leven voort te zetten als homo of transgender. Dergelijke onderwijsmethoden gaan verder dan alleen het geven van informatie en zodoende verkondigen ze een bepaalde ideologie bij kinderen. 

Het is aan ons als moslims om een tegengeluid te bieden en onze kinderen te beschermen tegen dergelijke ideologieën. Het beste is om onze kinderen te plaatsen op een Islamitische basisschool en vervolgens op een Islamitische middelbare school. Voor de kinderen op een reguliere basisschool moeten wij ons richting de school uitspreken tegen dergelijke lessen en aangeven dat de lessen acceptabel dienen te zijn voor iedere cultuur en religie. 

Als Growing Muslim hebben wij onze verantwoordelijkheid hierin genomen en ons team van experts bij elkaar verzameld. Ons team bestaat uit Islamitische theologen, pedagogen, psychologen, onderwijskundigen, artsen, leerkrachten PO en biologiedocenten. Het resultaat hiervan is dat wij de afgelopen twee jaar intensief hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een Islamitische lesmethode voor seksualiteit voor de gehele basisschool (groep 1 t/m 8) en middelbare school. De lesmethode hebben wij meer dan één jaar bij vele Islamitische basisscholen verzorgd en zodoende uitvoerig getest. Alhamdoelillah, kunnen wij melden dat de lesmethode vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar zal zijn voor alle Islamitische basis- en middelbare scholen. Wij zijn Allah dankbaar dat Hij ons hiertoe in staat heeft gesteld en dat wij hiermee de moslims kunnen dienen. Vraag je lokale Islamitische basis- of middelbare school om ons te contacteren, zodat onze lesmethode ook bij uw kinderen op school gegeven kan worden. Scholen kunnen middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: [email protected] 

Voor de ouders waarvan hun kinderen een reguliere basis- of middelbare school attenderen, de Islamitische scholen die liever een externe docent de lessen willen laten verzorgen of een andere religieuze instelling (moskee of weekendschool), verzorgen wij de lessen op een door de ouders aangewezen locatie. Aan de hand van de leeftijd van de kinderen weten wij alreeds wat zij gedoceerd hebben gekregen. Om deze reden focussen wij ons gedurende de lessen erop om hen te voorzien van de juiste informatie en de informatie die ze alreeds hebben gekregen vanuit de reguliere school binnen de Islamitische kaders te plaatsen. Voor meer informatie of het afnemen van de lessen verwijzen wij u door naar de website of stuur ons een e-mail: https://growingmuslim.nl/puberteit-en-sekuele-voorlichting/

 

 

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden