Winkelwagen

Islamitische Seksuele Opvoeding

Een revolutionaire en baanbrekende lesmethode

DE LESMETHODE

Met trots presenteren wij onze uitgebreide en diepgaande doorlopende lesmethode, die vanuit een Islamitisch perspectief seksuele opvoeding biedt aan leerlingen voor de gehele basis- en middelbare school. Het is een baanbrekende en toonaangevende aanpak die uw leerlingen in staat stelt om op een Islamitische, holistische, leeftijdsadequate, waardegerichte en evidence-based wijze te leren over seksualiteit, gezondheid en relaties binnen de context van hun geloof. Onze lesmethode bevordert niet alleen de fysieke en emotionele gezondheid van uw leerlingen, maar respecteert en versterkt ook hun religieuze waarden. Het is een zorgvuldig samengesteld programma dat specifiek is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van Islamitische basis- en middelbare scholen. Het is een lesmethode die niet alleen voldoet aan de Islamitische principes en ethiek, maar ook voldoet aan de hoge educatieve normen van de SLO. Gedurende het kalenderjaar 2024 zal de lesmethode ook beoordeeld worden door de Erkenningscommissie Interventies.

In een snel veranderende wereld waarin kinderen en jongeren dagelijks worden blootgesteld aan talloze uitdagingen, invloeden en informatiebronnen met betrekking tot seksualiteit, is het van cruciaal belang om hen de juiste begeleiding te bieden en een omgeving te creëren waarin ze betrouwbare kennis verkrijgen die in overeenstemming is met hun Islamitische waarden en overtuigingen. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van seksualiteit. Onze lesmethode is ontwikkeld met als doel om jongeren te onderwijzen over seksualiteit vanuit een Islamitisch perspectief, waarbij de nadruk wordt gelegd op respect, waarden en de ethiek van het geloof.

ISO

ISO is een digitale lesmethode voor relationele en seksuele vorming. Het is holistisch, leeftijdsadequaat, waardengericht en evidence-based. Deze methode is ontworpen om relationele en seksuele vorming op school te verzorgen aan moslimleerlingen vanuit de Islamitische normen en waarden. 

De inhoud is na extensieve onderzoek door onze specialisten samengesteld. De lesmethode is twee jaar in de praktijk bij verschillende Islamitische basis- en middelbare scholen getest. De terugkoppeling hiervan hebben wij gebruikt om de methode te verscherpen. Door deze combinatie van theorie en praktijk is de informatie up-to-date, geschikt voor de leeftijdsgroep, wetenschappelijk nauwkeurig en weerspiegelt het de interesses van de leerlingen. De inhoud is volledig afgestemd op de interesses en ontwikkelingen van iedere leeftijdsgroep. Het voorziet hen middels verschillende werkvormen op een leuke, eigentijdse, informatieve en duidelijke wijze van accurate informatie. Het doel ervan is om leerlingen te informeren over de puberteit en seksualiteit, ze leren begrijpen waarom de Islamitische kaders belangrijk zijn, hen op hun gemak te laten voelen over hun eigen lichaam, ervoor te zorgen dat ze trots zijn op hun Islamitische identiteit en het gezin waar ze deel van uitmaken.

Deze lessen worden verzorgd door de leerkrachten van de school. De leerkrachten worden door onze docenten getraind en krijgen alle benodigdheden om de lessen te kunnen verzorgen, zoals lesplannen, leshandleidingen en presentaties. De leshandleidingen zijn gedetailleerd uitgewerkt zodat ook godsdienstleerkrachten en leerkrachten die geen moslim zijn de lessen kunnen geven. Wij kunnen scholen ook ontzorgen door alle lessen te laten verzorgen door onze eigen ervaren docenten.

Onze lesmethode is zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de nationale onderwijsnormen, zoals SLO kerndoelen 34, 37, 38 en 41. De lesmethode voor de gehele basisschool bestaat uit 53 lessen. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en kunnen indien gewenst ook door de leerkracht zelf samengesteld worden vanuit de verschillende modules. Van groep 1 t/m groep 5 krijgen de leerlingen 4 lessen per leerjaar (4 uur per leerjaar). Hierbij worden de fundamenten van de seksuele opvoeding gelegd middels het bespreken van de thema’s: Ik, Mijn gezin, Mijn omgeving, Veiligheid en Online. Van groep 6 t/m groep 8 krijgen de leerlingen gesegregeerd 6 tot 14 lessen per leerjaar (6 tot 14 uur per leerjaar). Hierbij fungeert groep 6 als een introductiejaar tot seksualiteit, waarbij onderwerpen als verliefdheid, gendergedrag en misbruik worden besproken. In groepen 7 en 8 beginnen wij met het onderwerp seksuele opvoeding, waarbij de onderwerpen worden behandeld binnen het kader van het thema het huwelijk. Naast de gestandaardiseerde lessen zijn er ook aanvullende lessen per leerjaar beschikbaar die leerkrachten kunnen benutten. Deze kunnen door leerkrachten worden geïmplementeerd op momenten dat er specifieke behoeften ontstaan binnen de klas.

In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs volgen leerlingen 4 gesegregeerde bloklessen waarin de leerstof van groepen 7 en 8 wordt herhaald en verder wordt uitgebouwd. De nadruk ligt hierbij op relatievorming, het nemen van weloverwogen beslissingen en de juiste omgang met het andere geslacht. Wij eindigen de lesmethode in het examenjaar met 4 bloklessen waarbij onderwerpen besproken zoals het zoeken van een passende partner, voorbereidingen op het huwelijk en de bijkomende verantwoordelijkheden.

Als onderdeel van onze aanpak om leerlingen extra ondersteuning te bieden, betrekken wij actief de ouders bij het leerproces. Jaarlijks organiseren wij een ouderbijeenkomst waarbij wij ons voorstellen, de lesmethoden toelichten en ouders de gelegenheid geven om vragen te stellen. Bovendien ontvangen ouders een uitgebreide training over seksuele opvoeding. Als aanvulling hierop verstrekken wij informatieve brochures die belangrijke aspecten van dit onderwerp belichten.

 

HET PAKKET

Door onze lesmethode te implementeren, kunnen scholen een positieve invloed uitoefenen op het leven van hun leerlingen. Wij geloven dat het geven van seksuele opvoeding vanuit een Islamitisch perspectief jongeren kan helpen om gezonde beslissingen te nemen en hun eigenwaarde te versterken. Onze aanpak bevordert de emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling van leerlingen, waardoor ze beter uitgerust zijn om de uitdagingen van het volwassen worden aan te gaan.

Het Growing Muslim ISO lesmethode bestaat uit:

Voor leerkrachten

 • Moderne online leeromgeving voor leerkrachten
 • Tweedaagse training voor leerkrachten (gesegregeerd)
 • Lesplannen
 • Presentaties van de lessen
 • Uitgewerkte leshandleidingen
 • Ondersteuning bij de implementatie van de lesmethode
 • Ondersteuning bij vraagstukken middels de mail, telefonisch of op locatie

Voor leerlingen

 • Leerlingenportaal voor huiswerk
 • Leesboeken per leeftijdscategorie
 • Ondersteunend materiaal (brochures, flyers, posters en filmpjes)

Voor ouders

 • Ouderportaal voor meer informatie over seksuele opvoeding
 • Training: Hoe geef ik seksuele opvoeding (gesegregeerd)
 • Training: Mediawijsheid (gesegregeerd)
 • Informatieve boeken
 • Ouderavonden (gesegregeerd)
 • Ouderbrieven
 • Ondersteunend materiaal (brochures, flyers en filmpjes)
 • Mogelijkheid tot aanschaffen van extra materiaal via de webshop

VOORDELEN

Islamitisch perspectief

Onze lesmethode benadert seksuele opvoeding vanuit de kernwaarden van de Islam. Wij respecteren en integreren de ethische en morele principes die belangrijk zijn binnen de Islamitische traditie, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen op een manier die in overeenstemming is met hun geloofsovertuiging.

Holistische benadering

Seksualiteit is een complex en veelomvattend onderwerp dat niet alleen draait om biologische aspecten, maar ook om religieuze, emotionele, sociale, culturele en spirituele dimensies. Het zorgt ervoor dat leerlingen een volledig begrip krijgen van seksualiteit, niet alleen op het fysieke niveau, maar ook op het emotionele, sociale en psychologische niveau.

Leeftijdsgerichte benadering

Wij begrijpen dat kinderen zich op verschillende leeftijden bevinden en dat seksuele opvoeding moet worden aangepast aan hun ontwikkelingsniveau. Ons curriculum omvat een leeftijdsgerichte aanpak, waarbij de onderwerpen en inhoud geleidelijk worden geïntroduceerd en aangepast aan de behoeften en begripsvermogen van leerlingen.

Interactief leren

Onze lesmethode maakt gebruik van diverse interactieve leermiddelen, waaronder visuele materialen, multimedia, digitale werkboeken, rollenspellen, stellingen, discussies en nog veel meer. Daarnaast maken wij gebruik van casestudies en scenario’s die specifiek zijn afgestemd op de Islamitische context, zodat leerlingen praktische situaties kunnen verkennen en bespreken die relevant zijn voor hun dagelijks leven. Wij geloven dat deze de betrokkenheid en het begrip van leerlingen vergroten. Deze leermiddelen zijn speciaal ontworpen om de belangrijkste concepten en informatie op een interessante en toegankelijke manier over te brengen, waardoor leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals duidelijke communicatie, empathie tonen en het maken van weloverwogen keuzes.

Geheel digitaal

Alle materialen voor de leerkrachten en leerlingen zijn compleet digitaal. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van (werk)boeken. Leerlingen maken hun huiswerk compleet digitaal en het systeem kent automatisch een normering hieraan toe. Hiervoor zal een koppeling met het leerlingvolgsysteem worden gemaakt. Dit ontzorgt de leerkrachten in hun nakijkwerk en hierdoor hoeven scholen niet ieder jaar dure (werk)boeken aan te schaffen.

Up-to-date

Het voordeel van de digitale lesmethode wordt versterkt door het feit dat deze altijd actueel blijft doordat het ten alle tijden geüpdatet kan worden. Feedback van leerkrachten, leerlingen en ouders kan direct verwerkt worden, waardoor scholen niet hoeven te wachten op gedrukte updates of nieuwe edities van lesboeken. Of het nu gaat om het toevoegen van nieuwe lesmodules of het verbeteren van bestaande inhoud, de digitale lesmethode kan snel worden bijgewerkt om aan de behoeften van de scholen te voldoen.

Maatwerk en flexibiliteit

Wij begrijpen dat elke school uniek is en zijn eigen behoeften en prioriteiten heeft. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen en flexibiliteit binnen ons lesprogramma. Voor ieder leerjaar zijn er extra lessen ontwikkeld die indien nodig aanvullend behandeld kunnen worden. Op deze wijze kunnen leerkrachten tegemoetkomen aan de specifieke vereisten van hun leerlingen, ouders en de gemeenschap.

Experts

Ons team is samengesteld uit moslimspecialisten op het gebied van Islamitische theologie, pedagogiek, psychologie, geneeskunde en onderwijs. Ze hebben diepgaande kennis en ervaring binnen hun eigen vakgebied. Deze specialisten hebben nauw samengewerkt om een lesmethode te ontwikkelen dat niet alleen educatief en wetenschappelijk verantwoord is, maar ook zorgvuldig is afgestemd op de behoeften en waarden van Islamitische leerlingen.

Gastdocenten

Naast onze uitgebreide lesmaterialen kunnen basisscholen ook profiteren van de expertise van onze experts. Onze docenten kunnen aanwezig zijn tijdens studiedagen om extra informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden aan leerkrachten. Deze interactie met professionals op het gebied van seksuele opvoeding en Islamitische theologie zorgt voor een verrijkende leerervaring.

Training leerkrachten

Bovendien bieden wij ondersteuning aan leerkrachten bij het implementeren van ons programma. Wij begrijpen dat er mogelijk behoefte is aan begeleiding en training om de lesmethode effectief te integreren in het curriculum. Daarom bieden wij een uitgebreide training aan leerkrachten zodat zij vol vertrouwen lesgeven over seksuele opvoeding vanuit een Islamitisch perspectief.

Werkdruk verlagend

Het systeem kijkt automatisch het huiswerk na en geeft een normering eraan. Dit verlicht de werkdruk voor leerkrachten aanzienlijk. Dit geeft leerkrachten meer tijd en ruimte om zich te concentreren op andere belangrijke aspecten van hun werk.

Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen, met name als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals seksuele opvoeding. Onze lesmethode biedt ondersteunende materialen en trainingen aan om ouders te helpen bij het voeren van open en constructieve gesprekken thuis. Hierdoor raken zij ook betrokken bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Door ouders als partners in het leerproces te betrekken, creëren wij een krachtig netwerk van steun en begeleiding voor de leerlingen.

 

Wij voorzien ook een uitgebreid handboek voor ouders, zodat zij thuis kunnen bijdragen aan de seksuele opvoeding van hun kinderen en een open dialoog kunnen creëren binnen het gezin. Hiernaast kunnen wij ook ouderbijeenkomsten organiseren om een nauwe samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u onze tijdelijke website bezoeken waar wij meer uitleg hebben gegeven over de lesmethode. 

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden