Winkelwagen

Islamitisch Seksueel Onderwijs

Een revolutionaire en baanbrekende lesmethode

ISLAMITISCH SEKSUEEL ONDERWIJS

Met trots presenteren wij onze uitgebreide en diepgaande doorlopende lesmethode, die vanuit een Islamitisch perspectief seksuele voorlichting biedt aan leerlingen voor de gehele basis- en middelbare school. Het is een baanbrekende en toonaangevende aanpak die uw leerlingen in staat stelt om op een holistische, leeftijdsadequate en waardengerichte wijze te leren over seksualiteit, gezondheid en relaties binnen de context van hun geloof. Onze lesmethode bevordert niet alleen de fysieke en emotionele gezondheid van uw leerlingen, maar respecteert en versterkt ook hun religieuze waarden. Het is een zorgvuldig samengesteld programma dat specifiek is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van Islamitische basis- en middelbare scholen. Wij zijn verheugd om u te introduceren in de wereld van moderne, geïnformeerde en inclusieve seksuele voorlichting die naadloos aansluit bij de waarden en overtuigingen van Islamitische scholen. Een lesmethode die niet alleen voldoet aan de Islamitische principes en ethiek, maar ook voldoet aan de hoge educatieve normen van de SLO.

In een snel veranderende wereld waarin kinderen en jongeren dagelijks worden blootgesteld aan talloze uitdagingen, invloeden en informatiebronnen met betrekking tot seksualiteit, is het van cruciaal belang om hen de juiste begeleiding te bieden en een omgeving te creëren waarin ze betrouwbare kennis verkrijgen die in overeenstemming is met hun Islamitische waarden en overtuigingen. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van seksualiteit. Onze lesmethode is ontwikkeld met als doel om jongeren te onderwijzen over seksualiteit vanuit een Islamitisch perspectief, waarbij de nadruk wordt gelegd op respect, waarden en de ethiek van het geloof.

INHOUD VAN DE LESMETHODE

De inhoud is na extensieve onderzoek samengesteld door verschillende Islamitische theologen, pedagogen, psychologen, onderwijskundigen, docenten, artsen, ouders en pubers. Tevens is de lesmethode anderhalf jaar in de praktijk bij verschillende Islamitische basis- en middelbare scholen getest. De terugkoppelingen hiervan hebben wij gebruikt om de methode te verscherpen. Door deze combinatie van theorie en praktijk is de informatie up-to-date, geschikt voor de leeftijdsgroep, wetenschappelijk nauwkeurig en weerspiegelt het de interesses van de leerlingen. De inhoud is volledig afgestemd op de interesses en ontwikkelingen van iedere leeftijdsgroep. Het voorziet hen middels verschillende werkvormen op een leuke, eigentijdse, informatieve en duidelijke wijze van accurate informatie. Het doel ervan is om leerlingen te informeren over de puberteit en seksualiteit, ze laten begrijpen waarom de Islamitische kaders belangrijk zijn, hen op hun gemak te laten voelen over hun eigen lichaam en om ervoor te zorgen dat ze trots zijn op hun Islamitische identiteit en het gezin waar ze deel van uitmaken.

Onze lesmethode is zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de nationale onderwijsnormen, zoals SLO kerndoelen 34, 37, 38 en 41. Wij begrijpen de waarde van een holistische benadering van onderwijs, waarbij culturele en religieuze diversiteit worden geïntegreerd in het curriculum. Daarom hebben we een innovatieve lesmethode ontwikkeld die specifiek is afgestemd op de behoeften van Islamitische scholen en leerlingen, om seksuele voorlichting te bieden binnen de context van de Islam. Onze lesmethode begint in groep 1 met basale onderwerpen zoals vriendschap, samenspelen en het stellen van grenzen. In de jaren erop worden de onderwerpen leeftijdsadequaat uitgebreid. Vanaf groep 7 dienen de lessen gesegregeerd verzorgd te worden. In dit jaar beginnen we de kinderen voor te bereiden op de veranderingen die ze in de puberteit door zullen maken. We zullen bijvoorbeeld een start maken aan het onderwerp het menselijke lichaam, emoties en sociale veranderingen in de puberteit. In groep 8 gaan we hier dieper op in en eindigen op een Islamitisch verantwoorde wijze met het uitleggen van geslachtsgemeenschap en LHBT vanuit Islamitisch perspectief. In het eerste jaar van de middelbare school zetten wij deze lijn voort en breiden de onderwerpen wederom uit. Wij eindigen bij onze lesmethode in het examenjaar met onderwerpen die de jongeren voorbereiden op het huwelijk en de bijkomende verplichtingen. We richten ons op het aanbieden van informatie binnen de kaders van de Islamitische waarden en ethiek, om ervoor te zorgen dat onze leerlingen seksuele voorlichting ontvangen die in overeenstemming is met de Islamitische kaders.

Door onze lesmethode te implementeren, kunnen basisscholen een positieve invloed uitoefenen op het leven van hun leerlingen. We geloven dat het onderwijzen van seksuele voorlichting vanuit een Islamitisch perspectief jongeren kan helpen om gezonde beslissingen te nemen en hun eigenwaarde te versterken. Onze aanpak bevordert de emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling van leerlingen, waardoor ze beter uitgerust zijn om de uitdagingen van het volwassen worden aan te gaan.

VOORDELEN

Islamitisch perspectief

Onze lesmethode benadert seksuele voorlichting vanuit de kernwaarden van de Islam. We respecteren en integreren de ethische en morele principes die belangrijk zijn binnen de Islamitische traditie, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen op een manier die in overeenstemming is met hun geloofsovertuiging.

Holistische benadering

Seksualiteit is een complex en veelomvattend onderwerp dat niet alleen draait om biologische aspecten, maar ook om emotionele, sociale, culturele en spirituele dimensies. Het zorgt ervoor dat leerlingen een volledig begrip krijgen van seksualiteit, niet alleen op het fysieke niveau, maar ook op het emotionele, sociale en psychologische niveau.

Leeftijdsgerichte benadering

We begrijpen dat kinderen zich op verschillende leeftijden bevinden en dat seksuele voorlichting moet worden aangepast aan hun ontwikkelingsniveau. Ons curriculum omvat een leeftijdsgerichte aanpak, waarbij de onderwerpen en inhoud geleidelijk worden geïntroduceerd en aangepast aan de behoeften en begripsvermogens van leerlingen.

Maatwerk en flexibiliteit

We begrijpen dat elke school uniek is en zijn eigen behoeften en prioriteiten heeft. Daarom bieden we maatwerkoplossingen en flexibiliteit binnen ons lesprogramma. Basisscholen kunnen de lesmethode zelf aanpassen en aanvullen om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van hun leerlingen, ouders en gemeenschap.

Geheel digitaal

Alle materialen voor de leerkrachten en leerlingen zijn compleet digitaal. Hierdoor wordt er geen gebruik gemaakt van (werk)boeken. Dit is makkelijker voor docenten om gemaakte opdrachten na te kijken en hoeven scholen niet ieder jaar dure boeken aan te schaffen.

Experts

Ons team is samengesteld uit moslimspecialisten op het gebied van Islamitische theologie, pedagogiek, psychologie, geneeskunde, biologie en onderwijs. Ze hebben diepgaande kennis en ervaring binnen hun eigen vakgebied. Deze specialisten hebben nauw samengewerkt om een lesmethode te ontwikkelen dat niet alleen educatief en wetenschappelijk verantwoord is, maar ook zorgvuldig is afgestemd op de behoeften en waarden van Islamitische leerlingen.

Interactief leren

Onze lesmethode maakt gebruik van diverse interactieve leermiddelen, waaronder visuele materialen, multimedia, digitale werkboeken, rollenspellen, stellingen, discussies en nog veel meer. Daarnaast maken we gebruik van casestudies en scenario's die specifiek zijn afgestemd op de Islamitische context, zodat leerlingen praktische situaties kunnen verkennen en bespreken die relevant zijn voor hun dagelijks leven. Wij geloven dat deze de betrokkenheid en het begrip van leerlingen vergroten. Deze leermiddelen zijn speciaal ontworpen om de belangrijkste concepten en informatie op een interessante en toegankelijke manier over te brengen, waardoor leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals duidelijke communicatie, empathie tonen en het maken van weloverwogen keuzes.

Training leerkrachten

Bovendien bieden we ondersteuning aan leerkrachten bij het implementeren van ons programma. We begrijpen dat er mogelijk behoefte is aan begeleiding en training om de lesmethode effectief te integreren in het curriculum. Daarom bieden we een uitgebreide training aan leerkrachten zodat zij vol vertrouwen kunnen lesgeven over seksuele voorlichting vanuit een Islamitisch perspectief.

Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen, met name als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals seksuele voorlichting. Onze lesmethode biedt ondersteunende materialen en suggesties om ouders te helpen bij het voeren van open en constructieve gesprekken thuis. Hierdoor raken zij ook betrokken bij de seksuele voorlichting van hun kinderen. Door ouders als partners in het leerproces te betrekken, creëren we een krachtig netwerk van steun en begeleiding voor de leerlingen. We voorzien ook een uitgebreid handboek voor ouders, zodat zij thuis kunnen bijdragen aan de seksuele opvoeding van hun kinderen en een open dialoog kunnen creëren binnen het gezin. Hiernaast kunnen wij ook ouderbijeenkomsten en trainingen organiseren om een nauwe samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

Gastdocenten

Naast onze uitgebreide lesmaterialen kunnen basisscholen ook profiteren van de expertise van onze experts. Zij kunnen aanwezig zijn tijdens de workshops om extra informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden aan docenten. Deze interactie met professionals op het gebied van seksuele voorlichting en Islamitische theologie zorgt voor een verrijkende leerervaring.

MEER INFORMATIE

Onze lesmethode zal vanaf september 2023 middels een nieuwe website beschikbaar gesteld worden . Op de nieuwe website zal de lesmethode uitgebreid toegelicht worden en kunnen scholen zich aanmelden. Wilt u nu al meer informatie over de lesmethode? Neem dan contact met ons op middels het volgende e-mailadres: info@growingmuslim.nl

Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden