Winkelwagen

Hoe stimuleer ik een groeimindset bij kinderen?

Leestijd: 4 minuten

In dit artikel gaan we dieper in op een uiterst belangrijk thema, namelijk het stimuleren van een groeimindset bij kinderen.  Wij hopen met dit artikel meer kennis te delen over wat een groeimindset inhoudt en vooral hoe we deze kunnen stimuleren bij onze kinderen, als een zaadje dat uitgroeit tot een prachtige bloeiende bloem.Voordat we dieper ingaan op dit boeiende concept, is het van belang om even stil te staan bij wat mindset eigenlijk betekent.

Mindset verwijst naar onze diepgewortelde overtuigingen, attitudes en gedachten die wij hebben over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Het is de bril waardoor we de wereld aanschouwen en bepaalt hoe we omgaan met uitdagingen en tegenslagen. Uit onderzoek blijkt dat hoe jij de wereld ziet, bepaalt hoe jij je leven leidt. In de literatuur wordt doorgaans over twee types mindset gesproken: de ‘groei mindset’ en de ‘gesloten mindset’.

Je mindset kan worden gekenmerkt door een gesloten of vaststaand houding (fixed mindset), of juist gericht zijn op groei en ontwikkeling (groeimindset). Een fixed mindset wordt ook wel ‘het schaarste denken’ genoemd of ‘het denken in beperkingen’, het is een mentaliteit waarbij iemand dus vooral in beperkingen of problemen denkt. Mensen met een vaststaande mindset kunnen uitdagingen uit de weg gaan, voelen zich snel bedreigd door successen van anderen en geven snel op bij tegenslagen. Deze mindset kan een remmende factor zijn voor persoonlijke groei, leren en succes. Het kan leiden tot stagnatie, beperkte mogelijkheden en verminderde veerkracht bij het aangaan van uitdagingen en beproevingen.

Tegenover de gesloten mindset staat de krachtige groeimindset. Mensen met een groeimindset worden gekenmerkt door het denken in overvloed en in mogelijkheden (abundant mindset). Zij zien uitdagingen als kansen en omarmen mislukkingen als waardevolle kansen voor groei en leren. Het ontwikkelen van een groeimindset kan dus leiden tot een verhoogd leerproces, flexibiliteit/aanpassingsvermogen en het vermogen om obstakels te overwinnen en het volledige potentieel te bereiken. Het ontwikkelen van een groeimindset is van essentieel belang om onze kinderen veerkrachtiger te maken en hun volledige potentieel te laten benutten.

Voordat we overgaan op praktische tips, is het van cruciaal belang om het verschil in mindset (vaststaand of groeimindset) vanuit een islamitisch perspectief te begrijpen. Het verschil ligt in het denken in overvloed, dat geworteld is in een diep vertrouwen in Allah en Zijn plan. Dit wordt in het Arabisch ‘altawakkul’ genoemd. In surah Al-Baqarah (ayah 268) wordt gesproken over deze concepten, waarbij het volgende wordt vermeld: ‘De shaytan dreigt jullie met armoede en zet jullie aan tot het overschrijden van grenzen en gierigheid. Daarentegen belooft Allah jullie Zijn vergiffenis en Zijn overvloed. Allah is oneindig Vrijgevig, Alwetend’. Deze ayah verwijst naar de verleidingen en influisteringen van de shaytan waarbij hij de gelovigen probeert te misleiden en hen angst aanjaagt met gedachten van armoede en tekort (fixed mindset). Deze ayah herinnert de gelovigen er ook aan dat zij niet moeten bezwijken voor deze verleidingen. In plaats daarvan worden ze aangespoord om op Allah te vertrouwen en Zijn gunsten te zoeken (groeimindset). Allah is genadig en alwetend.

De fixed mindset wordt dus geassocieerd met de influisteringen van de shaytan, waarbij men vast komt te zitten in het geloof dat het niet goed zal komen. Het is belangrijk om hierbij stil te staan en jezelf als ouder de vraag te stellen waarom wij ervoor kiezen om te geloven in de influisteringen van de shaytan. Deze mindset kan zowel jouw leven als dat van jouw kinderen beperken. Als ouder heb je de keuze en kun je bepalen welke mindset je aanneemt. Dit wordt bevestigd in de Koran in Surah Ar-Ra’d (ayah 11), waar Allah zegt: ‘Voorwaar, Allah zal de toestand van een volk niet veranderen totdat zij zichzelf veranderen’. Deze aya sluit mooi aan bij een prachtige quote van William James: ‘De grootste ontdekking van mijn generatie is dat de mens zijn leven kan veranderen door zijn mindset’. Welke keuze maak jij voor jezelf, je gezin en je omgeving? 

Tips:

  • Leer je kind om op Allah te vertrouwen en Zijn plan te accepteren, terwijl ze streven naar de tevredenheid van Allah.
  • Leer je kind om dankbaar te zijn voor de capaciteiten en mogelijkheden die ze van Allah hebben gekregen. Moedig je kind aan om waardering te tonen voor hun successen, inzet en prestaties, terwijl ze zich bewust blijven van de rol die Allah speelt in hun groei en ontwikkeling.
  • Leer je kind dat leren een continu proces is en dat ze zich voortdurend moeten inspannen om hun kennis en begrip te vergroten, met de overtuiging dat Allah hun inzet zal belonen.
  • Leer je kind dat Allah hen heeft begiftigd met unieke capaciteiten en talenten die ze kunnen ontwikkelen en inzetten om een positieve impact op de wereld te hebben.
  • Leer je kind hoe ze kunnen groeien door uitdagingen te zien als kansen om te leren en zichzelf te verbeteren. Wees als ouder hierin een voorbeeld voor hen. Leer ze dat groei voortkomt uit inspanning, oefening en doorzettingsvermogen.
  • Moedig je kind aan om uitdagingen en beproevingen te omarmen en geen fixed mindset te ontwikkelen. Leer ze dat het vermijden van uitdagingen of bang zijn om fouten te maken hen niet helpt groeien. Stimuleer hen om risico’s te nemen en moeilijke doelen na te streven, met de overtuiging dat Allah hen zal bijstaan en belonen voor hun doorzettingsvermogen.
  • Help je kind om te leren gaan met tegenslagen. Maak hen duidelijk dat falen en fouten maken normaal zijn in het leerproces en dat deze kunnen dienen als waardevolle feedback om zichzelf te verbeteren
  • Leer je kind om feedback niet persoonlijk op te vatten en hiervoor open te staan, zelfs als het moeilijk is om dit te horen.
  • Sta stil bij de successen van anderen en moedig je kinderen aan om te genieten van het succes van anderen.
  • Beloon de inzet van je kind in plaats van alleen het resultaat. Leer ze dat hard werken, volharding en doorzettingsvermogen essentieel zijn voor succes.
Wij bezorgen in Nederland en België

Gratis bezorging vanaf 70 euro

Uitstekende klantenservice

Heb je ons nodig? We zijn er voor je!

100% veilig betalen

Ruim aanbod aan alle bekende betaalmethoden